LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Spółka LANXESS jest świadoma faktu, że w czasie korzystania z niniejszego serwisu istotna jest dla Państwa ochrona sfery prywatnej. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, ażeby Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym poprzez niniejsze Oświadczenie pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi przez LANXESS środkami ochrony danych.

Gromadzenie danych

Z zasady mogą Państwo korzystać z elektronicznej prezentacji spółki LANXESS bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Poprzez wywołanie niniejszego serwisu ze względów bezpieczeństwa na naszych serwerach zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, strony internetowe spółki LANXESS, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera. Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do danych konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Jeżeli dane muszą być przekazane zewnętrznym podmiotom wykonującym usługi techniczne, stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne gwarantują, że przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie i opracowywanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza bądź przesłanie E-maila, w ramach zamówienia produktów lub usług, zapytań lub żądania materiałów.

Baza danych i jej zawartość pozostaje w naszym przedsiębiorstwie i u naszego dostawcy. Państwa dane osobowe w żadnej formie nie są udostępniane przez nas ani przez naszych zleceniobiorców osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę albo że przedstawione nam zostanie urzędowe zarządzenie w tej kwestii.

Użytkowanie danych

Zgromadzone dane osobowe użytkowników spółka LANXESS wykorzystywać będzie wyłącznie w celu dostarczenia zamówionych przez użytkowników produktów lub usług, a także dla innych celów, na które wyrazili oni zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania, wynikające z ustaw.

Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych

Mają Państwo prawo, sprawdzać i dokonywać korekty wszelkich zgromadzonych u nas na Państwa temat danych, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na podany na wstępie adres albo do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (adres oraz adres e-mail na dole strony).

Prawo odwołania zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną uprzednio zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres podany na wstępie albo do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

Przechowywanie danych (Data Retention)

Spółka LANXESS przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne dla wykonania usługi, której zażyczyli sobie Państwo lub na którą udzielili nam Państwo swojej zgody, o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. w przypadku toczącego się postępowania sądowego.

Stosowanie Cookies

W niektórych obszarach niniejszego serwisu stosowane są tzw. Cookies, które umożliwiają indywidualne udostępnienie Państwu naszych usług. Cookies są informacjami, które serwer internetowy może umieścić automatycznie na Państwa komputerze, aby przez czas trwania odwiedzin w niniejszym serwisie móc go zidentyfikować. Większość przeglądarek akceptuje Cookies automatycznie jako bezpieczne. Można jednak wyłączyć zapisywanie Cookies na dysku bądź tak ustawić przeglądarkę, by informowała o umieszczeniu Cookies. O ile Cookies nie są zapisywane na Państwa komputerze tylko na czas trwania danej sesji i po jej zakończeniu automatycznie usuwane, a będą zapisywane przez dłuższy okres czasu, będą Państwo informowani o umieszczeniu Cookies na dysku.

Bezpieczeństwo

LANXESS stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed przypadkową bądź zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Środki bezpieczeństwa stosowane przez LANXESS są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

Dzieci

Ochrona sfery prywatnej dzieci stanowi ważny problem. Z tego powodu bez uprzedniego uzyskania potwierdzonej zgody opiekuna prawnego LANXESS nie gromadzi, nie opracowuje i nie wykorzystuje w niniejszym serwisie żadnych informacji o osobach, o których wiadomo nam, że nie ukończyły jeszcze 13. roku życia. Na zapytanie wystosowane do LANXESS opiekunowie ustawowi mogą uzyskać wgląd w informacje podane przez ich dziecko, a także żądać usunięcia takich informacji.

Kontakt

W przypadku problemów lub pytań prosimy zwracać się do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych, która chętnie Państwu pomoże. Ciągły rozwój internetu sprawia, że od czasu do czasu konieczne staje się dostosowanie naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych do zachodzących zmian. LANXESS zastrzega sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w każdym czasie.

Odpowiedzialny za ochronę danych w LANXESS AG
Markus Lehner
Kennedyplatz 1
50569 Cologne, Germany
Phone :  +49 221 8885 7437
Fax :       +49 214 30 95937437
Mobile:  +49 175 30 37437
E-Mail : markus.lehner@lanxess.comstefan.klamroth@lanxess.com